Search Results:

Author(s): Kritika Kanoujia, Chandraprabha Dewangan, Ayushi Masih, Dipti Sinha, Divya Oraon, Manisha Jaiswal, Monika Sahu, Ranjeeta Kumari, Sapna Pradhan, Ravi Suman, Rajkishan Dewangan, Roman Banjare, Pradeep Paikra, Mukesh Rawtiya, Mukta Agrawal, Ajazuddin, D. K. Tripathi, Amit Alexander

DOI: 10.5958/0975-4377.2018.00015.0

Views: 238 (pdf),       4714 (html)

Access: Open Access

Cite: Kritika Kanoujia, Chandraprabha Dewangan, Ayushi Masih, Dipti Sinha, Divya Oraon, Manisha Jaiswal, Monika Sahu, Ranjeeta Kumari, Sapna Pradhan, Ravi Suman, Rajkishan Dewangan, Roman Banjare, Pradeep Paikra, Mukesh Rawtiya, Mukta Agrawal, Ajazuddin, D. K. Tripathi, Amit Alexander. Self Microemulsifying Drug Delivery System (SMEDDS): A Novel Approach to Improve the Therapeutic Efficacy of Orally Administered Drug.Res. J. Pharma. Dosage Forms and Tech.2018; 10(2): 95-102. doi: 10.5958/0975-4377.2018.00015.0


Read More

Author(s): Shubham Tripathi, Umesh kumar Sahu, JyotsanaMeshram, RanjeetaKumari, D.K Tripathi, Ajazuddin, Amit Alexander, Harish Sharma, Gyanesh Kumar Sahu

DOI: 10.5958/0975-4377.2018.00009.5

Views: 67 (pdf),       3929 (html)

Access: Open Access

Cite: Shubham Tripathi, Umesh kumar Sahu, JyotsanaMeshram, RanjeetaKumari, D.K Tripathi, Ajazuddin, Amit Alexander, Harish Sharma, Gyanesh Kumar Sahu. Formulation and characterization of Virgin Coconut Oil Emulsion (VCOE) for treatment of Alzheimer’s disease. Res. J. Pharma. Dosage Forms and Tech.2018; 10(2): 49-54. doi: 10.5958/0975-4377.2018.00009.5


Read More

Author(s): Nisha Nair, Amrita Thakur, Mukta Agrawal, Juhi Thakur,Shubhangi Gupta, Bharti Sahu, Devendra kumar, Indu Rai, Jaya Sonkar, Kalyani Sahu, Kuldeep, Kailash Kumar, Muktanand, Nidhi Kaushik, Omkar Sahu, Somsunder Sahu, Umesh Kumar, D. K. Tripathi, Ajazuddin, Amit Alexander

DOI: 10.5958/0975-4377.2018.00017.4

Views: 28 (pdf),       3837 (html)

Access: Open Access

Cite: Nisha Nair, Amrita Thakur, Mukta Agrawal, Juhi Thakur,Shubhangi Gupta, Bharti Sahu, Devendra kumar, Indu Rai, Jaya Sonkar, Kalyani Sahu, Kuldeep, Kailash Kumar, Muktanand, Nidhi Kaushik, Omkar Sahu, Somsunder Sahu, Umesh Kumar, D. K. Tripathi, Ajazuddin, Amit Alexander. Enzyme Immobilization: A Bridge of Understanding between Biotechnology and Pharmacy. Res. J. Pharma. Dosage Forms and Tech.2018; 10(2): 109-113. doi: 10.5958/0975-4377.2018.00017.4


Read More

Author(s): Alok Ranjan, Aishwarya Sahu, Akansha Yadav, Alka Payasi, Akash Jaiswal, Akshay Kumar, Akash Sahu, Ashwani Jangde, Chandrashekhar Nayak, Dev Kumar, Harshita Yarda, Mitali Sahu, Nokesh Sahu, Rajesh Patel, Nisha Nair, Mukta Agrawal, Ajazuddin, D. K. Tripathi, Amit Alexander

DOI: 10.5958/0975-4377.2018.00014.9

Views: 45 (pdf),       3506 (html)

Access: Open Access

Cite: Alok Ranjan, Aishwarya Sahu, Akansha Yadav, Alka Payasi, Akash Jaiswal, Akshay Kumar, Akash Sahu, Ashwani Jangde, Chandrashekhar Nayak, Dev Kumar, Harshita Yarda, Mitali Sahu, Nokesh Sahu, Rajesh Patel, Nisha Nair, Mukta Agrawal, Ajazuddin, D. K. Tripathi, Amit Alexander. A Short Review on the Formulation of Transdermal Dermal Drug Delivery System (TDDS). Res. J. Pharma. Dosage Forms and Tech.2018; 10(2): 90-94. doi: 10.5958/0975-4377.2018.00014.9


Read More

Author(s): Shubham Tripathi, Somnath Patel, Ritesh Patel, Shraddha,Pushpendra, Sachin,Neetish, Mahendra, Kuldeep, Prashant, Rajesh Patel, Girish, Nitin, Tomanlal, Amrita Thakur, Mukta Agrawal, Ajazuddin, D. K. Tripathi, Amit Alexander

DOI: 10.5958/0975-4377.2018.00019.8

Views: 36 (pdf),       3254 (html)

Access: Open Access

Cite: Shubham Tripathi, Somnath Patel, Ritesh Patel, Shraddha,Pushpendra, Sachin,Neetish, Mahendra, Kuldeep, Prashant, Rajesh Patel, Girish, Nitin, Tomanlal, Amrita Thakur, Mukta Agrawal, Ajazuddin, D. K. Tripathi, Amit Alexander. A Review on Biocompatible Hydrogel: Formulation Aspect and Evaluation. Res. J. Pharma. Dosage Forms and Tech.2018; 10(2): 119-122. doi: 10.5958/0975-4377.2018.00019.8


Read More

Author(s): Ayushmaan Roy. Anjali Wahane, Siddharth Karankal, Prachi Sharma, Davesh Khutel, Onkarnath Singh, Vinay Shardul, Pitamber, Nausheen Sabha, Jyoti Dewangan, Ajay Dewangan, Akash Jangde, Chaya Rani, Tekeshwar Sahu, D. K. Tripathi, Mukta Agrawal, Ajazuddin, Gyanesh Sahu, Amit Alexander

DOI: 10.5958/0975-4377.2018.00012.5

Views: 9 (pdf),       3241 (html)

Access: Open Access

Cite: Ayushmaan Roy. Anjali Wahane, Siddharth Karankal, Prachi Sharma, Davesh Khutel, Onkarnath Singh, Vinay Shardul, Pitamber, Nausheen Sabha, Jyoti Dewangan, Ajay Dewangan, Akash Jangde, Chaya Rani, Tekeshwar Sahu, D. K. Tripathi, Mukta Agrawal, Ajazuddin, Gyanesh Sahu, Amit Alexander. Pharmaceutical Aspects on the Formulations of Hydrogel: An Update. Res. J. Pharma. Dosage Forms and Tech.2018; 10(2): 79-84. doi: 10.5958/0975-4377.2018.00012.5


Read More

Author(s): Priya Patel, Rohini Sahu, Renjil Joshi, Surabhi Armarkar,Tarannum Parveen, Narendra Pratap, Renuka Sahu, Pushpanjali Sahu, Dujram Sahu, Rupali Manikpuri, Madhav Patel, Tikeshwar Sahu, Bhupendra Rajak, Parmanand Sahu, Pooja Yadav, Mukta Agrawal, Ajazuddin, D. K. Tripathi, Amit Alexander

DOI: 10.5958/0975-4377.2018.00013.7

Views: 9 (pdf),       3184 (html)

Access: Open Access

Cite: Priya Patel, Rohini Sahu, Renjil Joshi, Surabhi Armarkar,Tarannum Parveen, Narendra Pratap, Renuka Sahu, Pushpanjali Sahu, Dujram Sahu, Rupali Manikpuri, Madhav Patel, Tikeshwar Sahu, Bhupendra Rajak, Parmanand Sahu, Pooja Yadav, Mukta Agrawal, Ajazuddin, D. K. Tripathi, Amit Alexander. A Comprehensive Note on Gastro-Retentive Dosage Forms. Res. J. Pharma. Dosage Forms and Tech.2018; 10(2): 85-89. doi: 10.5958/0975-4377.2018.00013.7


Read More

Author(s): Amrita Thakur, Nisha Nair, Mukta Agrawal, Yashi Thakur, Juhi Thakur,TemanNirmalkar,VedPrakashVerma,Vibhash Gupta,Vivek Singh Yadav,KalpanaMahilange, PoojaMahant, PritamYadav, Deepak Patel, Dinesh Khamari, JyotsanaMeshram, RakeshSahu, TarunGhatode, D. K. Tripathi, Ajazuddin, Amit Alexander

DOI: 10.5958/0975-4377.2018.00018.6

Views: 18 (pdf),       2977 (html)

Access: Open Access

Cite: Amrita Thakur, Nisha Nair, Mukta Agrawal, Yashi Thakur, Juhi Thakur,TemanNirmalkar,VedPrakashVerma,Vibhash Gupta,Vivek Singh Yadav,KalpanaMahilange, PoojaMahant, PritamYadav, Deepak Patel, Dinesh Khamari, JyotsanaMeshram, RakeshSahu, TarunGhatode, D. K. Tripathi, Ajazuddin, Amit Alexander. Formulation aspects behind the Development of a Stable Biphasic Liquid Dosage Form with Special Reference to Microemulsion: A Review. Res. J. Pharma. Dosage Forms and Tech.2018; 10(2): 114-118. doi: 10.5958/0975-4377.2018.00018.6


Read More

Author(s): Umesh Kumar, Khuman Lal, Navneet Patel, Lekhraj, Jai Prakash, Omkar, Jai Prakash, Rakesh Gurjar, Achyutanand Gupta, Chandra Prakash, Mukta Agrawal, Ajazuddin, D. K. Tripathi, Amit Alexander

DOI: 10.5958/0975-4377.2018.00016.2

Views: 17 (pdf),       2885 (html)

Access: Open Access

Cite: Umesh Kumar, Khuman Lal, Navneet Patel, Lekhraj, Jai Prakash, Omkar, Jai Prakash, Rakesh Gurjar, Achyutanand Gupta, Chandra Prakash, Mukta Agrawal, Ajazuddin, D. K. Tripathi, Amit Alexander. Understanding the Concept of Mucoadhesive Drug Delivery System: A Novel Approach over Conventional Dosage Forms. Res. J. Pharma. Dosage Forms and Tech.2018; 10(2): 103-108. doi: 10.5958/0975-4377.2018.00016.2


Read More

Research Journal of Pharmaceutical Dosage Forms and Technology (RJPDFT) is an international, peer-reviewed journal, devoted to pharmaceutical sciences. ...... Read more >>>

RNI: Not Available                     
DOI: 10.5958/0975-4377 


Recent Articles
Tags