Author(s): Dipali Patil, Shashikant Barhate, Manoj Bari, Shaikh Samir

Email(s): dipaliychinchole29@gmail.com

DOI: 10.52711/0975-4377.2024.00002

Address: Dipali Patil, Shashikant Barhate, Manoj Bari, Shaikh Samir
Shri Suresh Dada Jain Institute of Pharmaceutical Education and Research, Jamner, Dist. Jalgaon.
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 16,      Issue - 1,     Year - 2024


Cite this article:
Dipali Patil, Shashikant Barhate, Manoj Bari, Shaikh Samir. Formulation and Evaluation of Extended Release Oral Suspension of Metformin Hydrochloride. Research Journal of Pharmaceutical Dosage Forms and Technology.2024; 16(1):6-2. doi: 10.52711/0975-4377.2024.00002
Recomonded Articles:

Author(s): Suyash Ingle, Varsha Tegeli, Akshay Javalgikar, Vinod Matole, Lagmanna koli, Avinash Birajdar, Saurabh Nangare, Sagar Adlinge, Swaminath Ramanshetti, Akhil Patil, Yash Kothari, Pandurang Choure, Aaqueeb Mangalgiri, Sneha Ubale, Vaishnavi Dulange, Bhavana habib, Jyoti Mittha

DOI: 10.5958/0975-4377.2021.00013.6         Access: Open Access Read More

Author(s): Varsha R. Sandhan, S.B. Gondkar, R. B. Saudagar

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Sayad Basha.K, Sheema Nafees. S, Nethravani. G, Thirumalesh Naik S.B

DOI: 10.5958/0975-4377.2016.00015.X         Access: Open Access Read More

Author(s): Amit K. Jain, Rajput Rammulrajsinh, Pradeep Agrawal, Kinal patel

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Bhoyar PK, Biyani DM, Shahare HV, Ikhar PK,Borkar VS

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Viswanadham Manasa, K.Vanitha, M. Venkataswamy, P. Prabhakar, Alluri Ramesh

DOI: 10.5958/0975-4377.2016.00002.1         Access: Open Access Read More

Author(s): Shrikrishna B. Baokar, Sugandha V. Mulgund, Nisharani S. Ranpise

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Debjit Bhowmik, Rishab Bhanot, K.P. Sampath Kumar

DOI: 10.5958/0975-4377.2018.00035.6         Access: Open Access Read More

Author(s): Tina Raju, Tanushree Sarkar, Bhagyashree S. Patil, Amol A. Raskar

DOI: 10.5958/0975-4377.2015.00038.5         Access: Open Access Read More

Author(s): Choudhury A, Dash SK , Roy A, Bahadur S, Saha S, Das S

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): G. Nalini, V. Sai Kishore

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): SM Sarode, G Vidya Sagar, MK Kale, Nimase PK, Kulkarni AP, Firke SD,Firke BM, Warke PD, Chaudhari MA

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Urvish M. Choudhary, Rinku Y. Mistree, Disha N. Patel, Shreyas V. Desai, Naimish A. Patoliya, Chainesh N. Shah, Umesh Upadhyay

DOI: 10.52711/0975-4377.2021.00033         Access: Open Access Read More

Author(s): Prakash N Kendre, Syed N Lateef, Rahul K Godge, Mahendra A Giri, Bharat D Pagare , Ritesh D Patel

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Biswajit Basu, Kevin Garala, Manojkumar Tyagi, G.L. Prabhushankar, P. R. Sathesh Babu

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Shanmugam. S., Sandhiya. K. M., Ayyappan. T, Sundaramoorthy. K. , Vetrichelvan. T.

DOI:         Access: Open Access Read More

Research Journal of Pharmaceutical Dosage Forms and Technology (RJPDFT) is an international, peer-reviewed journal, devoted to pharmaceutical sciences. ...... Read more >>>

RNI: Not Available                     
DOI: 10.5958/0975-4377 


Recent Articles
Tags