Author(s): Neha O. Mankar, Yogita R. Mandlik, Chandrashekhar B. Chauriya

Email(s): nmankar48@gmail.com

DOI: 10.52711/0975-4377.2021.00021

Address: Neha O. Mankar, Yogita R. Mandlik, Chandrashekhar B. Chauriya
Ravi Institute of Diploma in Pharmacy, Mahadula, Koradi, Nagpur.
*Corresponding Author

Published In:   Volume - 13,      Issue - 2,     Year - 2021


Cite this article:
Neha O. Mankar, Yogita R. Mandlik, Chandrashekhar B. Chauriya. Limonoids as an effective Anticancer Agent: A Review. Research Journal of Pharmaceutical Dosage Forms and Technology. 2021; 13(2):118-0. doi: 10.52711/0975-4377.2021.00021
Recomonded Articles:

Author(s): Saikumar Y., Saikishore V., Pavani K., Sairam D.T., Sindhura A.

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Swati S Talokar, Rohan R Vakhariya

DOI: 10.5958/0975-4377.2017.00001.5         Access: Open Access Read More

Author(s): Shoaib Ahmad

DOI: 10.5958/0975-4377.2016.00041.0         Access: Open Access Read More

Author(s): Haribansh Narayan Singh, Shivangi Saxena, Sunil Singh, Ajit Kumar Yadav

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Kiran R. Birajdar, Satish K. Mandlik

DOI: 10.5958/0975-4377.2017.00015.5         Access: Open Access Read More

Author(s): Chinmaya Keshari Sahoo, Surepalli Rammohan Rao, Muvvala Sudhakar, D. Venkata Ramana, Kanhu Charan Panda

DOI: 10.5958/0975-4377.2017.00024.6         Access: Open Access Read More

Author(s): Muthukumaran P., Abirami C. , Priyatharsini

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): P. B. Suruse, M. K. Kale, N. J. Duragkar, A. Gundawar

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): P. Parveen, P. Usha, V. Vasu Naik, Sk. Shaheda Sultana, M. Gayatri Ramya

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Rajesh Mujoriya , Ramesh Babu Bodla

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Santosh J Pawar, Pruthviraj S Pawar, Sachin B Jadhav, Alkunte AS , Patil SM

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Anusha. V

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Borkar Sudarshan, Shende Vikas, Chatap Viveknand, Sawant Vilas, R Suresh, Dama Ganesh

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): P.Sivannarayana, A. Prameela Rani, V. Saikishore, Ch.VenuBabu, V. SriRekha

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Namdeo G. Shinde, Nayana V. Pimpodkar

DOI: 10.5958/0975-4377.2015.00011.7         Access: Open Access Read More

Author(s): M. Sunitha Reddy, Sama Mallikarjun Reddy, A. Mahesh Chandra, B. Sai Santhosh, Ch. Surekha, K. Naveen

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Mohit Soni, Daisy Sharma, Tejvir Kaur, Sandeep Kumar, GD Gupta

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Vazir Ashfaq Ahmed, H.G. Shiv Kumar, K.L.K. Paranjothy, Mohd. Khaleel

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Trilochan Satapathy, Prasanna Kumar Panda

DOI:         Access: Open Access Read More

Author(s): Subhashis Debnath, G. Vijay Kumar, Debarshi Datta, D. Swetha, M. Niranjan Babu

DOI:         Access: Open Access Read More

Research Journal of Pharmaceutical Dosage Forms and Technology (RJPDFT) is an international, peer-reviewed journal, devoted to pharmaceutical sciences. ...... Read more >>>

RNI: Not Available                     
DOI: 10.5958/0975-4377 


Recent Articles
Tags